รับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และ ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ” ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา จากนั้น เป็นการประชุม ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม เพื่อติดตามการจัดทำระบบ Big Data และ การปรับปรุงระบบ

My Office โดยมี นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประชุม

แชตกับเรา