พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถีพระนเรศวรมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี และ

หน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันยุทธหัตถี

พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชา นุสาวรีย์พระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีฯ