การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตำแหน่ง ครู (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2567

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู (กรณีพิเศษ) ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และคณะกรรมการกลั่นกรอง การย้ายฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา