การจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21

วันอาทิตย์ ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมคณะกรรมการดำเนินการสอบฯ ได้ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 21

(The Twenty-first International Junior Science Olympiad : 21st IJSO) ประจำปี 2567 รอบที่ 1

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา