วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM

(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก