เปิดบ้านวิชาการไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ (OPEN HOUSE) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567

นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา

เข้าร่วมในพิธีเปิดบ้านวิชาการไปกับคาราวานวิทยาศาสตร์ (OPEN HOUSE) โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา