การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 1 / 2567

วันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 1 / 2567 โดยมี นายมนต์ชัย ปาณธูป เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา