ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา
รักษาราชการแทน ผอ.สพม.พะเยา นางสาวกฤษณา จินะวงค์ นักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อติดตามและให้การสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. และเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
โดยได้ดำเนินการลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนทุน ระดับจังหวัด
ทั้งนี้มี นางสาวประไพพร อุทธิยา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านของนักเรียนทุน
ณ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา