ประชุมชี้แจงการจัดสอบ“การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 คณะกรรมการระดับศูนย์สอบ


วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา ประธานศูนย์สอบ สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นายจักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพิ้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบ สพม.พะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา


แชตกับเรา