ร่วมประชุมสถานีแก้ไขหนี้สินครู จาก สพฐ.

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
พร้อมด้วย น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รองผอ.สพม.พะเยา และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ
เข้าร่วมการประชุมสถานีแก้ไขหนี้สินครู จาก สพฐ.
ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา