กลุ่มอำนวยการ งานประชาสัมพันธ์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 81 : 9 กุมภาพันธ์ 2567

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ให้กำลังใจคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
โดย นายภักดี ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำเยี่ยมชมร้านกาแฟภายในโรงเรียน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้ฝึกฝนและเรียนรู้ด้านการงานและอาชีพ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา