รอง ผอ.สพม.พะเยา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ระดับชั้น ม.3

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ปีการศึกษา 2566 เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การจัดการทดสอบ

ณ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม โรงเรียนถ้ำปินวิทยาคม และโรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา