พิธีเปิดกิจกรรม OPENHOUSE CWK. 2024 เปิดบ้านวิชาการ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม OPENHOUSE CWK. 2024 เปิดบ้านวิชาการ

“สร้างสรรค์ นวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความสุข” ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู

และนักเรียนได้มีโอกาสเยี่ยมชมโรงเรียน และเยี่มชมการแสดงผลงานการพัฒนากิจกรรมด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผอ.โรงเรียนจุนวิทยาคม พร้อมด้วยรองผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูให้การต้อนรับ

แชตกับเรา