ร่วมประชุมเสนอแนวทาง

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมเสนอแนวทาง

การพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ซึ่ง ครม.สัญจร จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา