ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม. พะเยา เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประจำปี พ.ศ. 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ครั้งที่ 1/2567

ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา