พิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม. เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมสานสัมพันธ์อิ้วเมี่ยนโลก
ซึ่ง ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอเมืองพะเยา นายก อบจ.พะเยา
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงาม
และพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา