ประชุมเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม

เตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ 2/2567

ณ ห้องประชุมขุนจอมธรรม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ซึ่ง ครม.สัญจร จะมีขึ้นในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา