ร่วมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยนางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ร่วมประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566

ณ โรงเรียนพุทธิโศภณ จังหวัดเชียงใหม่


แชตกับเรา