ประชุม PLC เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.30 น.

น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม. เป็นประธาน ในการประชุม PLC เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ

ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา เพื่อซักซ้อมการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมปล่อยปลาการกุศล

และจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมต้อนรับ ครม.สัญจร ณ จังหวัดพะเยา ในวันที่ 18-19 มีนาคม 2567

แชตกับเรา