ประชุมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้ายฯ ตามมาตรา 38 ค.(2)

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง การโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ณ ห้องประชุมน้ำยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา

แชตกับเรา