การประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567
นายนิเวช อินสุวอ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
และ ดร.จักรพันธ์ ภาชนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา
ร่วมเป็นเกียรติในการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา