การอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
ณ โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา โดย รอง ผอ.สพป.พะเยา 1 ผอ.ลูกเสือจังหวัดพะเยา
ผู้แทน ผอ.สพป.พะเยา 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมดังกล่าว

แชตกับเรา