ประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนนำร่อง
การใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนนำร่อง

การใช้หลักสูตรลูกเสือ 4 ประเภท ให้มีความทันสมัย ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม