วันที่ 2 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วยนางสาวฟาริดา บุญชื่น นักจัดการงานทั่วไป ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6

ปีการศึกษา 2566 ณ สนามสอบ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม โรงเรียนเทศบาล 2 (แม่ต๋ำดรุณเวทย์)

และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

และให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET Digital Testing

แชตกับเรา