วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา และนางสาวจามจุรี สมฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
เข้าร่วมประชุม และรับฟังบรรยายพิเศษ การสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติ
ที่ถูกต้องร่วมกันของ สพท. และ สศศ. เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียน และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”
ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องรอง ผอ.สพม.พะเยา

แชตกับเรา