วันที่ 7 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้

นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี และต้อนรับ

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา นางณัจฉรียา ภาธรธนฤต ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม ณ หอประชุม 50 ปี โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

แชตกับเรา