วันที่ 9 มีนาคม 2567 เวลา 14.00น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน สถานศึกษาเพื่อรองรับการตรวจ ติดตามการดำเนินการ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
โดย นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางมาเป็นประธานการประชุม
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จังหวัดเชียงราย

แชตกับเรา