วันที่ 13 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
มอบหมายให้ นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม. ร่วมประชุมเตรียมการดำเนินกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ในการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมนายแพทย์สุคนธ์ คำวิชัย
โรงเรียนดอกคำใต้วิทยาคม

แชตกับเรา