วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 11.00น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

เยี่ยมเหตุโรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม กรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ป่าไม้

บริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เพื่อรับทราบประเด็น แนวทาง การป้องกันเหตุของโรงเรียน

รวมถึงร่วมให้กำลังใจ แก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน

แชตกับเรา