วันที่ 14 มีนาคม 2567 เวลา 11.00น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถะ

นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ผ่านระบบระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting โดยมี นายบรรจง คิดดี ผอ.รร.เชียงม่วนวิทยาคม น.ส.ลลินชา ก๊กศรี รอง ผอ.รร.ขุนควรวิทยาคมและ นายพร้อมพงษ์ ถิ่นลำปาง

รอง ผอ.รร.ปงพัฒนาวิทยาคม ร่วมประชุม ณ ห้อง ผอ.สพม.พะเยา

แชตกับเรา