ผอ.สพม.พะเยา ให้กำลังใจบุคลากรสพม.พะเยา ครู นักเรียน เตรียมความพร้อมพิธีเปิดเเละการแสดง “พะเยาเกมส์”

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา  เยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากร สพม.พะเยา จัดเตรียมสถานที่ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนฟากก๊านวิทยาคม ซ้อมใหญ่การแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติภาค 5 ครั้งที่ 37 “พะเยาเกมส์”  ณ ลานเอนกประสงค์พ่อขุนงำเมือง อ.เมือง จ.พะเยา โดย สพม.พะเยา รับเป็นเจ้าภาพในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน ทั้งนี้ ผอ.สพม.พะเยา ได้ให้กำลังใจ และชื่นชมทีมงานที่เตรียมความพร้อมได้อย่างแข็งขันเพื่อต้อนรับแขกที่จะมาเยียนจังหวัดพะเยาให้เกิดความประทับใจ