วันพุธ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

มอบหมายให้นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง

และปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกคัดสรร นักเรียนเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษา ม.ท.ศ. ปี 2567 ระดับจังหวัด โดยมีนายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

แชตกับเรา