วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นายจักรพันธ์ ภาชนะ รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ สกสค.จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค.จังหวัดพะเยา

แชตกับเรา