วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา

พร้อมด้วย นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อน

แผนการยกระดับผลการประเมิน จากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)

ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ. เมืองพะเยา จ.พะเยา

แชตกับเรา