วันพุธที่ 24 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา มอบหมายให้
นางสาวขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมคณะทำงานตามกรอบการเรียนรู้ทรัพยากร
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมจอมทอง ศาลากลางจังหวัดพะเยา
โดยมี ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม

แชตกับเรา