วันที่ 24-25 เมษายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและทิศทาง
การจัดการศึกษา สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
และโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ดร.ภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม และบรรยายพิเศษ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและมอบนโยบายสำคัญ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงแรมลองบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

แชตกับเรา