วันที่ 29 เมษายน 2567 ว่าที่ร้อยตรี ญาณบดินทร์ อินเตชะ ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พร้อมด้วยรอง ผอ. โรงเรียน และคณะครู เข้าพบ นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
เพื่อรดน้ำดำหัวขอพรตามประเพณีสงกรานต์ ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป

แชตกับเรา