วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อม Kick off โครงการสุขาดี มีความสุข
ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม มอบนโยบายการเตรียมความพร้อม Kick Off โครงการสุขาดี มีความสุข

แชตกับเรา