วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
และ น.ส.ขวัญนภา เตโชวีรกุล รอง ผอ.สพม.พะเยา ลงพื้นที่ ตรวจ ติดตามความคืบหน้า
การก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ณ โรงเรียนจุนวิทยาคม
โดยมี นายรุ่งสุริยา ฟ้าเลิศ ผอ.รร.จุนวิทยาคม พร้อมด้วย รอง ผอ. คณะครู และผู้รับเหมาก่อสร้าง ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูล

แชตกับเรา