วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานพิธีเปิดค่ายส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ประจำปีการศึกษา 2567 ภายใต้โครงการ “กล้าแผ่นดิน ด้วยพลังบวร“ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนจุนวิทยาคม
ร่วมกับเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรมและกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2567
ณ หอประชุมโรงเรียนจุนวิทยาคม หลังจากนั้นลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบ
และสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรม และที่ประสบภัยธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรวจสอบความเสียหาย
ของอาคารเรียน โรงเรียนจุนวิทยาคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัย รวมถึงได้มอบนโยบาย “เรียนดี มีความสุข“
และติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโรงเรียนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของ สพฐ.

แชตกับเรา