วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 นายนิเวช อินสุวอ ผอ.สพม.พะเยา
ลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงเรียนในการรับการติดตาม ตรวจเยี่ยม
และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ณ โรงเรียนฝายกวางวิทยาคม