ผอ.สพม.พะเยา ประกาศเจตจำนงสุจริตฯและประกอบพิธีสำนักงานเขตสุจริต ก่อนกิจกรรม PLC รองผอ.โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่​ 10​ มิถุนายน พ.ศ.2565​​  ว่าที่ร้อยโททวีป​ วงศ์ชาลีกุล​ ผอ.สพม.พะเยา​ ประกอบพิธีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต นำกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหางาน ต่อผู้อำนวยการโรงเรียน, รองผู้อำนวยการโรงเรียน ก่อนเป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารงานและกิจการในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ณ ห้องประชุม โรงแรม เอ็มทู วอลเตอร์ไซต์ โฮเตล พะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา