สพม.พะเยา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา มอบหมายให้นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัยธมศึกษาพะเยา พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการและกลุ่มนโยบายและแผน วางพวงมาลาเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน”วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ร่วมกับหน่วยงานราชการในจังหวัดพะเยา โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อ.เมือง จ.พะเยา

แชตกับเรา