สพม.พะเยา ได้จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7/2565
วันจันทร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้เป็นประธานการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 7 โดยก่อนเริ่มวาระการประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรผู้ได้รับคัดเลือก โครงการ “10,000 คุรุชน คนคุณธรรม” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา 2565 และ มอบโล่รางวัลให้กับโรงเรียนที่ได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสวยภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม อ.เมือง จ.พะเยา
    
 
 
แชตกับเรา