สพม.พะเยา จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพะเยา จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ. 2563 – 2564 โดยว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธี และได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒธรรมจังหวัดพะเยาดำเนินฝ่ายพิธีการ ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.ภูกามยาว จ.พะเยา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพม.พะเยา ที่มุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ