สพม.พะเยา แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาคนใหม่

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการ สพม.พะเยา แสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ที่รับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รอง ผอ.สพม.พะเยา, นายวิจิต วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม และคณะร่วมแสดงความยินดีด้วย

แชตกับเรา