ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่  8/2565

เมื่อวันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา พร้อมด้วย นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผอ.สพม.พะเยา ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 8 / 2565 โดยดร.อัมพร พินะสา เลขา กพฐ.เป็นประธาน ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา อ.เมือง จ.พะเยา