ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงสมเด็จย่าและพิธีมอบเข็มสมเด็จย่า
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในพิธีรำลึกถึงสมเด็จย่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จย่า ที่มีต่อการศึกษา และเป็นประธานในพิธีมอบเข็มระลึกสมเด็จย่า ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมหล้าจอมราชัน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ฯพะเยา