วันที่ 27 ต.ค. 2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา เป็นประธานในการประเมินวิทยฐานะ

ของ นางสาวรัมภณัฎฐ์ อภิวัฒน์ภิญโญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัด สพม.พะเยา เพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมน้ำยม สพม.พะเยา โดยมีนางธิณัฐรัตน์ สิงห์แก้ว ศึกษานิเทศก์ชำนาญพิเศษ สพม.เชียงราย เป็นกรรมการประเมินฯ ในครั้งนี้ด้วย

แชตกับเรา