ผอ.สพม.พะเยา ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ว่าที่ร้อยโททวีป วงศ์ชาลีกุล ผอ.สพม.พะเยา ได้ร่วมการประชุม

สัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2566 โดยได้มีการมอบนโยบายเร่งด่วน

ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และชี้แจงภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดย นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรม

การการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

แชตกับเรา